Screen Reader Mode Icon
Iveland kommune gjennomfører en kort undersøkelse der vi er interessert i din mening om framtidig skolestruktur i kommunen - hvor elevene skal gå på skole. 

Vi ber deg velge ett av to alternativ under. Svarfrist 3. januar.

Question Title

* 1. Hvor gammel er du?

Question Title

* 2. Har du selv barn i barnehage- eller skolealder?

Question Title

* 3. Hvilket tettsted i Iveland bor du nærmest?

Question Title

* 4. Hvor vil du at skolebarna skal gå på skole? Velg ett av to alternativ under.

Question Title

* 5. Vennligst begrunn svaret ditt; skriv kort og enkelt. Gjerne bare et ord eller tre.

0 av 5 besvart
 

T