Til hotelledelsen

Bransjerapporten Norsk Hotellnæring skal i år utgis for 23. gang. Rapporten er et verdifullt verktøy for hotellet, og bred deltakelse i spørreundersøkelsen er viktig for alle brukere av rapporten. Høy svarprosent betyr uttrykkskraft for rapporten og resultatene.
  • Bred oppdatering på bransjeutvikling
  • Mulighet til å sammenligne egne tall med bransjegjennomsnittet
  • Underlag for planlegging og budsjettering
Alle innsamlede opplysninger blir behandlet konfidensielt.

Svarfrist er utsatt til fredag 27. september klokken 24:00.

Undersøkelsen er enkel å svare på, men vi anbefaler allikevel at dere skriver ut selve spørreundersøkelsen før dere setter i gang. Spørreundersøkelsen i pdf-fil finner du her. Regnskapsinformasjon skal fylles inn direkte i spørreskjemaet og NHO Reiselivs-håndbok i økonomistyring kan være grei å ha tilgjengelig.

Du kan gjerne ta kontakt for utfyllende informasjon på telefon 48 30 16 80 eller e-post: tore@wiederstrom.com

T