Takk for at du vil svare på undersøkelsen!

Det vurderes å etablere et nasjonalt besøkssenter for geologi, bergverk og naturstein på Otta i Sel kommune i Gudbrandsdalen. Dette skal være et utstillingsvindu for mineralnæringen, og bidra til økt oppmerksomhet og kunnskap om geologi, bergverk og naturstein i befolkningen generelt. Et av hovedformålene med senteret er å øke den økonomiske omsetningen for mineralnæringen/bergverksindustrien.
 
Vi ønsker å kartlegge interessen for et slikt anlegg, hvilke utfordringer bransjen har og om det eventuelt kan være aktuelt å delta i utviklingen av et nasjonalt senter.
  
Dersom det er noen spørsmål du ikke vil/kan svare på, så hopp over disse og gå videre til neste spørsmål.

Vi setter stor pris på ditt svar.
 
Norsk Turistutvikling gjennomfører undersøkelsen på vegne av styringsgruppen for forstudien.
For nærmere opplysninger om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Kjell Ove Solbakken, Norsk Turistutvikling, epost kjell@ntu-as.no.
Ved eventuelle spørsmål om selve undersøkelsen, ta kontakt med Anne Anmarkrud Lier, Norsk Turistutvikling, epost anne@ntu-as.no. 

T