Takk for at du deltar i undersøkelsen!

Spørreskjemaet består av kun fire sider, og inneholder enkle avkrysningsalternativer for hvor lenge dokumentasjon lagres samt noen bakgrunnsvariabler som gjør det mulig å dele inn svarene i bransjer, sektor og virksomhetens størrelse. Undersøkelsen har følgende oppbygning: 

Hvor lenge beholdes dokumentasjon:

Fase 1 – for søkere som ikke får jobben
Fase 2 – under arbeidsforholdet
Fase 3 – etter avsluttet arbeidsforhold
Bakgrunnsvariabler

Undersøkelsen tar omtrent 3-4 minutter å fullføre og alle respondenter er anonyme.

Trykk på «neste» for å starte utfyllingen.

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T