Kurset gis på norsk/engelsk. The course is given in Norwegian/English

Dato for kurset er ikke bestemt ennå, vi sender oppdatert informasjon per epost!
Fredag ??? kl. 09:00 - 12:00 på Caritas Ressurssenter Storgata 38, inngang fra Hausmanns gate. Oppmøte presis kl. 09:00 - Velkommen:-)

The course date is not yet decided, we will send you updated information per email!
Friday ??? at 09:00 - 12:00 at Caritas Resource Center Storgata 38, entrance from Hausmannsgate. Attend precisely at. 09:00 - Welcome :-)

Kontaktperson for kurset:

Finn, 404 28 452 / jobb@caritas.no
 

PÅMELDING / REGISTRATION

Question Title

* 1. Kontaktinformasjon / Registration form

Question Title

* 2. Kjønn?

Question Title

* 3. Hva trenger du hjelp til? / What do you need help with?

Question Title

* 7. Jeg samtykker til at Caritas Norge kan oppbevare og behandle mine personlige opplysninger i min CV i inntil 2 år for formål relatert til jobbsøking, annen relevante informasjon samt kurs og seminarer
Jeg er kjent med at jeg når som helst kan kontakte Caritas og be om at informasjonen slettes.

I hereby consent to the registration, processing and storing of my personal data in my CV for recruitment purposes, other relevant information, courses and seminars at Caritas Norge, for a period of maximum 2 years.
I am aware that I can contact Caritas Norge at any time to get my information deleted.

T