Kurset gis på norsk/engelsk. The course is given in Norwegian/English

Fredag kl. 09:00 (varighet 3 timer) på Caritas Ressurssenter Storgata 38, inngang fra Hausmanns gate. Oppmøte presis kl. 09:00 - Velkommen:-)

Friday at 09:00 (duration 3 hours) at Caritas Resource Center Storgata 38, entrance from Hausmannsgate. Attendance precisely at. 09:00 - Welcome :-)

Kontaktperson for kurset:

Finn, 404 28 452 / jobb@caritas.no
 

PÅMELDING / REGISTRATION

Question Title

* 1. Kontaktinformasjon / Registration form

Question Title

* 2. Kjønn?

Question Title

* 6. Jeg samtykker til at Caritas Norge kan oppbevare og behandle mine personlige opplysninger i min CV i inntil 2 år for formål relatert til jobbsøking, annen relevante informasjon samt kurs og seminarer
Jeg er kjent med at jeg når som helst kan kontakte Caritas og be om at informasjonen slettes.

I hereby consent to the registration, processing and storing of my personal data in my CV for recruitment purposes, other relevant information, courses and seminars at Caritas Norge, for a period of maximum 2 years.
I am aware that I can contact Caritas Norge at any time to get my information deleted.

T