Vårt mål er at våre deltakere skal nå sine mål. For å oppnå det trenger vi å vite hva vi bør gjøre mer av, og hva vi kan gjøre bedre. Vi setter derfor stor pris på at du tar deg tid til å gi oss dine tilbakemeldinger! NB: undersøkelsen krever passord/kode. Om du ikke har denne allerede kan du få den av din veileder.

T