• English
  • Norsk

Question Title

Foto: Nina Lessner

<span style="color: #808080; font-size: 8pt;">Foto: Nina Lessner</span>
Gol jobber med å kvalifisere for "Merket for Bærekraftig reisemål" og er opptatt av å ta vare på natur, miljø, kulturarv, lokalbefolkning og gjester. Tilbakemelding fra våre gjester og hytteeiere hjelper oss i arbeidet med å gjøre Gol til et enda bedre sted å besøke. Vi verdsetter dine innspill på denne undersøkelsen. Takk for at du bidrar!

For english, please change language in the upper right corner.

Har du spørsmål til undersøkelsen, kontakt oss på e-post gol@golinfo.no

Med vennlig hilsen

Sissel Bjørøen
Visit Gol

T