MILJØVENNLIG INTERNTRANSPORT I ØYER

Kjære hytteeier,

Øyer kommune ønsker å kartlegge interessen for et miljøvennlig kollektivt transporttilbud i Hafjell og Hunderfossen for både sommer- og vintersesong.

Med miljøvennlig transporttilbud menes transport basert på elektrisitet/hybride løsninger.

Ved å svare på  undersøkelsen bidra du til grunnlaget for videre utvikling av tilbudet i Øyer/Hafjell og å skape bedre fremtidige løsninger for deg som hytteeier.

Svarene behandles konfidensielt. Kartleggingen gjennomføres av Norsk Turistutvikling på Lillehammer.

Dersom du registrer e-postadressen din når du er ferdig med spørsmålene blir du med i trekning av gavekort på Pellestova à kr. 500.

T