MILJØVENNLIG INTERNTRANSPORT I ØYER

Kjære gjest,

Øyer kommune ønsker å kartlegge interessen for et miljøvennlig kollektivt transporttilbud i Hafjell og Hunderfossen for både sommer- og vintersesong.

Med miljøvennlig transporttilbud menes transport basert på elektrisitet/hybride løsninger.

Ved å svare på undersøkelsen bidrar du til grunnlaget for videre utvikling av tilbudet i Øyer/Hafjell og å skape bedre fremtidige løsninger for deg som turist.

Svarene behandles konfidensielt. 

T