Question Title

* 1. Neglen min er (delvis) misfarget?

Question Title

* 2. Den angrepne neglen min er tykkere enn de andre neglene mine

Question Title

* 3. Neglen min er porøs og brekker lett

Question Title

* 4. Deler av, eller hele neglen har falt av

T