Screen Reader Mode Icon
Kjære innbyggar,
 
I forbindelse med prosjektet Berekraftig reisemålsutvikling gjennomfører me no ei undersøking blant innbyggarane i Ål kommune.
                  
Berekraftig reiseliv inneber å ivareta behova til både dei besøkande, reiselivsnæringa, miljøet og lokalsamfunnet. Me sett derfor stor pris på innspel og meiningar frå deg som innbyggar og håpar du kan bruke nokon få minutt på å svara uss.
 
Spørsmål til undersøkinga kan sendast til linda@alutvikling.no
Med venleg helsing
Ål Utvikling (Turistkontoret)
Prosjektleiar Linda Dalene Bjerke

Question Title

* 1. Kva er di tilknytning til Ål?

0 av 14 besvart
 

T