Her kan du registrere spørsmål som besvares i løpet av
Den Nasjonale Elsikkerhetskonferansen 2019.


Relevante spørsmål deles med den enkelte foredragsholder i forkant, slik at flest mulig blir besvart. Spørsmål som eventuelt ikke blir tatt opp vil så langt det lar seg gjøre bli besvart via våre nettsider i ettertid.

For at vi skal kunne behandle ditt spørsmål ber vi deg gi spørsmålet en kategori og legge til kontaktinformasjon, slik at vi kan få nærmere informasjon hvis behov.

Alle spørsmål anonymiseres under presentasjonen og i ettertid.

Question Title

* 1. Angi kategori/tema

Question Title

* 2. Fyll inn ditt spørsmål her

Question Title

* 3. Kontaktinformasjon

T