Språkkafe er på norsk/Language Cafe is in Norwegian

Kontakt informasjon - Contact information :  info@caritas.no / 

Question Title

* 1. Kontaktinformasjon / Registration form

Du skal få sendt invitasjon gjennom e-post på samme dag som språkkafeen/ You will be sent an invitation by email on the same day as the language cafe.

Question Title

* 2. Kjønn/Sex

Question Title

* 3. Språk nivå / Language level

Question Title

* 4. Land ( hvor du er fra)/ Country (where you are from)

Question Title

* 5. Har du brukt Zoom før? / Have you used Zoom before?

Question Title

* 6. Jeg samtykker herved til registrerings prosessen til Caritas Norge.
Jeg er kjent med at jeg når som helst kan kontakte Caritas og be om at informasjonen slettes.

I hereby consent to the registration process of Caritas Norway.
I am aware that I can contact Caritas Norge at any time to get my information deleted.

*VI SENDER EN E-POST TIL ALLE REGISTRERTE FOR Å BEKREFTE OM DE DELTAR ELLER IKKE. HVIS VI IKKE FÅR SVAR OM BEKREFTELSE VIL DE BLI SLETTET FOR Å GI PLASS TIL ANDRE

*WE WILL SEND AN EMAIL TO ALL REGISTERED TO CONFIRM WHETHER THEY WILL PARTICIPATE OR NOT. IF WE DON'T GET AN ANSWER OF CONFIRMATION, THEY WILL BE DELETED TO GIVE SPACE TO OTHERS.
0 av 6 besvart
 

T